Programma’s voor jongeren bij Ad Astra Begeleiding

Voor de begeleiding van uw kind hebben we diverse programma’s ontwikkeld. Hieronder vindt u van ieder programma een korte uitleg. Heeft u vragen of wilt u toelichting of advies, neem dan gerust contact op.

Onze trainingslocaties

Jongeren met internaliserende psychiatrische stoornissen hebben baat bij een trainingsprogramma om de regie over je leven terug te krijgen. Bij deze gespecialiseerde begeleiding op onze trainingslocatie richten wij ons op het vergroten van de zelfstandigheid van jongeren met:

 • ADD
 • ADHD
 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Autismespectrumstoornis (ASS)

We werken naar concrete doelen, om zo meetbare resultaten te boeken. Uitgebreide informatie vindt u op de pagina Gespecialiseerde training bij stoornissen. Wilt u direct antwoord op uw vragen, neem dan contact op.

Contact opnemen

Wendbaar team

Het Wendbaar Team biedt flexibele vraaggerichte hulp. Het Wendbaar Team wordt ingezet voor diverse problematiek. Dit kan zowel thuis, op school, op de sportvereniging als op een andere locatieplaatsvinden. Daar waar uw kind extra ondersteuning kan gebruiken, bieden wij deze:

 • Voor jongeren tussen 8 en 18 jaar
 • Flexibel en snel inzetbaar, de hulpvraag staat centraal
 • Korte trajecten thuis, op school of bij de sportvereniging

Belangrijk uitgangspunt voor onze begeleiding is dat wij altijd werken op het kruispunt van onderwijs en zorg. We kijken naar de jongeren in hun context, dus naar het gezinssysteem, school en ander netwerk.

Neem contact op voor een kennismaking of vraag de informatiebrochure aan.

Meer over wendbare teams

Onderwijs Zorg Arrangement

Is uw kind tijdelijk niet meer in staat om de reguliere lessen op school te volgen? Om te voorkomen dat dit tot (grotere) problemen leidt, is er het Onderwijs Zorg Arrangement:

 • Dagelijkse regelmaat; van 10.00 – 14:00 onder begeleiding werken
 • We helpen uw kind weer op weg door kortdurende zorgtrajecten
 • Ook het gezin wordt betrokken voor langdurig resultaat

Door onze expertise op het gebied van psychische zorgverlening en pedagogische insteek blijft uw kind bij in het reguliere lesprogramma. We vertellen u graag vrijblijvend meer. Vraag informatie aan of maak een afspraak voor een gesprek.

Meer over het Onderwijs Zorg Arrangement

Doorstart! Van frustratie naar zelfstandigheid

Zijn planning, organiseren en structuur een probleem waardoor uw dochter of zoon in de knoop komt? Ad Astra Begeleiding helpt uw kind deze zaken beter op te pakken. Doorstart! is laagdrempelige begeleiding om het leven van uw kind weer op de rit te krijgen. Uw kind:

 • wordt effectiever met huiswerk maken
 • haalt betere resultaten op school
 • krijgt meer vrije tijd

Doorstart! is er voor jongeren zonder diagnose, die hulp nodig hebben om meer structuur te krijgen. Alle details vindt u op de pagina Doorstart!. Heeft u vragen of wilt u uw situatie persoonlijk bespreken, neem dan contact op.

Contact opnemen

Autisme de baas

Wat betekent autisme voor mij en hoe ga ik ermee om? Die vraag staat centraal in ‘Autisme de baas’. Onder individuele begeleiding leert uw kind autisme een plek te geven in zijn of haar leven.

 • 1 vaste begeleider
 • 4 individuele begeleidingsmomenten
 • Indien mogelijk 2 groepsmomenten

Alle details vindt u op de pagina Autisme de baas. Of maak direct een afspraak voor kennismaking. We bespreken dan al uw vragen.

Kennismaking aanvragen

Brussencursus autisme of ADHD

Hoe ga ik om met mijn broer of zus met autisme of ADHD? Veel broers en zussen (brussen) van kinderen met autisme of ADHD lopen met deze vraag. Voor ouders is het vaak lastig om naast de intensieve zorg die uw kind met autisme en/of ADHD vraagt, uw andere kinderen hierin te begeleiden. De Brussencursus van Ad Astra Begeleiding -in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda- helpt uw kind verder met deze vraag, met als resultaat:

 • Meer begrip voor het gedrag van het kind met autisme of ADHD
 • Minder alleen en onbegrepen voelen door lotgenotencontact
 • Meer rust en harmonie in huis

Meer weten? Ga dan naar de pagina Brussencursus of neem contact op voor antwoord op uw vragen.

Contact opnemen

Neurofeedback

Ook de conditie van hersenen kun je verbeteren. Dat doen we met neurofeedback. Neurofeedback geeft goede resultaten  bij concentratieproblematiek en/of emotie-regulatieproblemen. In ongeveer 20 trainingssessies van ongeveer een uur trainen we de hersenen om efficiënter te werken. Op onze speciale website over neurofeedback vindt u meer informatie.

Meer over neurofeedback

After Skool

Vindt uw zoon of dochter het lastig om sociale contacten op te doen en te onderhouden? Bij After Skool doen jongeren van 12 tot 18 jaar op een laagdrempelige manier hun sociale vaardigheden op.

Informatie aanvragen

Vakantie-activiteiten

Vakantieperiodes vragen om nogal wat flexibiliteit, zowel van ouders als schoolgaande kinderen. Een tijdelijk ander ritme en zoeken naar daginvulling. Onze vakantie-activiteiten zorgen voor regelmaat en een nuttige invulling van de vrije dagen. Deze activiteiten zijn geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

Basis GGZ

Gevestigd in het centrum van Gouda biedt Praktijk Ad Astra vanaf het voorjaar van 2017 kortdurende psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Deze Generalistische BasisGGZ wordt geboden op verwijzing van de huisarts of het sociaal team binnen de regio Midden Holland. Binnen de praktijk is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van zowel onderwijs als zorg.

Meer informatie vindt u op onze Praktijk Ad Astra website.

Matrixmethode

De Matrixmethode, leer je eigen hoofd te regisseren!
De Matrixmethode kan in een tot enkele sessies problemen effectief oplossen bij jongeren. De methodiek wordt als prettig ervaren want jongeren hoeven niet het probleem te delen met de Matrix professional maar ze worden gecoacht via een effectieve methodiek waarbij de jongere zelf in het eigen hoofd met een eigen oplossing komt voor het probleem.

De Matrix methode werkt op 6 probleemgebieden:

 • Moeite met informatie onthouden
 • Onverwerkte emotie(s)
 • Een vol hoofd/stress
 • Angst (toekomst/verleden)
 • Onverwerkt trauma
 • Onverklaarbare pijnklachten

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Ingrid Stoop: https://www.matrixmethodeinstituut.nl