Doorstart! Rust in onrustige tijden

Soms doen zich situaties voor, die een zware belasting vormen voor een jongere. Dit kan zijn een heftige thuissituatie, door scheiding of ziekte, of een andere persoonlijke ervaring die ingrijpend is geweest. De impact kan groot zijn en is van invloed op de gemoedstoestand van uw kind.

Kennismaking aanvragen

Het leven weer op de rit

Uw zoon of dochter presteert door de omstandigheden plotseling minder goed op school of loopt op andere zaken vast. Wij helpen uw kind het leven weer op de rit te krijgen. Met Doorstart! leert uw zoon of dochter zelfstandig plannen, structureren en organiseren. Daarnaast wordt er middels coachingsgesprekken gewerkt aan doelen zodat uw kind beter in zijn vel zit. Hierdoor functioneert uw zoon of dochter weer beter, wat zorgt voor een betere sfeer thuis.

Meer vrije tijd, meer rust

Onder de omstandigheden is het van belang dat een jongere voldoende tijd krijgt om de situatie te verwerken en er ruimte is om, eenmaal thuis, met ouders, vrienden of andere belangrijke personen tijd door te kunnen brengen. Ook ontspanning door middel van sport of vrijetijdsbesteding speelt een belangrijke rol. Tijdens Doorstart! werken we naar meer structuur door een betere planning en het trainen van vaardigheden. Voor de thuissituatie biedt Doorstart! een tijdelijke ontlasting van het huiswerk en daarmee samenhangende spanningen.
Uw zoon of dochter:

  • leert dagelijkse taken zelfstandig plannen en structureren
  • krijgt hierdoor meer rust en tijd voor ontspanning
  • komt door middel van coachingsgesprekken weer beter in zijn vel