Onderwijs Zorg Arrangement: hulp bij tijdelijke schooluitval

Wanneer een jongere tijdelijk niet in staat is de lessen in het voortgezet onderwijs -geheel of gedeeltelijk- te volgen, kan een snelle interventie het verschil maken. In samenwerking met de betreffende school zorgen wij ervoor dat de jongere toch bij kan blijven met het reguliere lesprogramma. Hiermee bespoedigen we een succesvolle terugkeer naar school.

Oplossing voor veel voorkomende schoolproblematiek

Het Onderwijs Zorg Arrangement van Ad Astra helpt de jongere bij veel voorkomende schoolproblematiek, zoals:

  • Depressie, autisme of angstproblematiek die de schoolgang belemmeren
  • Te veel prikkels rondom bijvoorbeeld toetsweken of activiteitendagen
  • Vastlopen in het reguliere VO, maar geen sprake van VSO

Wat ook de reden is, we zorgen ervoor dat de jongere geen onoverbrugbare achterstand oploopt en voorkomen dat de problemen groter worden. Neem nu contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.