Privacy Beleid

Via deze Privacy Policy informeert Ad Astra u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Ad Astra is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ad Astra respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Ad Astra verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor studiebegeleiding, zorggesprekken, behandelingen of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, BSN-nummer, naam ouders/verzorger, adres, schoolgegevens en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot hulp van eerdere instellingen, betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt Ad Astra persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Ad Astra gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding en behandeling;
 • het verzorgen van de begeleiding en behandeling;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze rapportages en andere informatie toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Ad Astra zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Ad Astra daartoe wettelijk verplicht is. Dit gebeurt eventueel geanonimiseerd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Bekijk Facebook Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Ad Astra bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Ad Astra mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot Ad Astra richten door een e-mail te sturen info@adastra.nl, onder vermelding van uw naam en naam van de leering. Daarnaast is het ook mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen op 0182-526800. Ad Astra zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Ad Astra de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik. Bij inzage, verwijdering of correctie van de persoonsgegevens zal altijd om legitimatie worden gevraagd.

Wijzigingen

Ad Astra kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 30-07-2018.