Het tarief voor Ad Astra begeleiding bestaat uit twee delen: een zorgcomponent en een onderwijscomponent.

Zorgcomponent

De zorgcomponent kan geheel worden vergoed door de gemeente indien er een geldige beschikking is. De hoogte en type van deze beschikking wordt bepaald aan de hand van de zwaarte van de zorgvraag. De onderwijscomponent komt (vrijwel) altijd voor eigen rekening. De componenten kunnen niet los van elkaar worden geleverd.

Onderwijscomponent

De onderwijscomponent bedraagt € 185,- per maand. Indien de kosten voor de onderwijscomponent een onoverkomelijke financiële last zijn, willen we graag meedenken over een oplossing.

Afname MILS (leerstrategieën test):

éénmalig € 25,- (afdracht licentiekosten)

De 1e maand geldt als observatietermijn. De jongere komt in deze periode altijd 5 keer per week, met vaste, eigen werkplek. Na de 1e maand is er mogelijkheid (na overleg met coach over toepasselijkheid) tot afbouw.

LET OP: Als de zorg waarvoor de beschikking is bedoeld, niet afgenomen wordt omdat het kind zich daaraan regelmatig onttrekt, stopt de begeleiding van Ad Astra. Er wordt dan het Studywatchers tarief gerekend, dat is per maand € 440,00. *Vakanties en feestdagen Alle tarieven gelden voor de maanden september t/m juni, ongeacht kortere of langere vakanties. Examenkandidaten betalen in principe geen onderwijscomponent over de maand juni.

Overige mogelijkheden zorggericht maatwerk bij Ad Astra (met beschikking)

 • Wendbaar team (begeleiding thuis, op school, individueel op locatie, etc.)
 • Ouderbegeleiding
 • Afterskool (inlooppunt voor jongeren na schooltijd en in vakanties)
 • Kooktraining
 • Neurofeedback (zie http://www.neurofeedback-gouda.nl)
 • Onderwijs Zorg Arrangement (OZA)

Mogelijkheden schil (zonder beschikking) bij Ad Astra (per gemeente aparte afspraken, informeer naar de mogelijkheden)

 • Wendbaar team (begeleiding thuis, op school, individueel op locatie, etc.)
 • Ouderbegeleiding
 • Doorstart! (jongeren zonder beschikking die een kortdurende hulpvraag hebben)
 • Cursussen (bijv. autisme de baas, brussencursus, etc.)
 • Strippenkaart Afterskool (inlooppunt voor jongeren na schooltijd en in vakanties)
 • Neurofeedback