Werkwijze trainingslocatie

Op onze trainingslocatie bieden wij specialistische begeleiding en behandeling voor jongeren met een internaliserende psychiatrische problematiek -of vermoeden hiervan. Het gaat dan om problematiek, een combinatie van, of vermoeden van problematiek als:

  • ADD
  • ADHD
  • Angst
  • Depressie
  • Autismespectrumstoornis (ASS)

De jongeren lopen vast op meerdere leefgebieden in hun leven, zoals op school en thuis. Vaak is er sprake van een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken is. Het trainingsprogramma kan dan het verschil maken door een verandering in gang te zetten met blijvende effecten, zodat de jongere zelf de regie weer terugkrijgt.

Bij Ad Astra geloven we in individuele maatwerkoplossingen. Geen standaardpakketten maar vraaggericht zoeken we telkens naar de beste aanpak om de zelfstandigheid te vergroten. We doen dit samen: met en voor de jongere, ouders en eventueel school. Bespreek uw vragen gerust met ons in een kennismakingsgesprek.