Wendbare teams: flexibele vraaggerichte ondersteuning

Zit uw kind tijdelijk in de knel vanwege diverse omstandigheden? Onze wendbare teams ondersteunen hierin. Of dat nu op school, op de sportvereniging of in het dagelijks leven is, we werken samen aan:

  • voorkomen van en/of tijdig signaleren van diverse problemen en ontwikkelingsproblemen
  • versterken van opvoedkundig klimaat in de directe omgeving van de jongere
  • versterken en verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders
  • vergroten van het probleemoplossend vermogen van de jongere
  • advies en ondersteuning aan scholen voor omgang met jongeren met diverse problematiek

De basis van de begeleiding of behandeling ligt in meer kennis en gedragsverandering bij de jongere en in het gezin. Daarbij werken we systeemgericht en oplossingsgericht. Waar nodig is er samenwerking met de collega’s van GGZ-praktijk Ad Astra. Meer weten? Neem contact op om kennis te maken.

Wendbaar team Gouda